Aranydió Alapítvány

Alapítványunkról

Az Aranydió Alapítványt Farkas Klára Jászfényszaru szülötte 2003. február 10. napjával alapította.

Az Alapító szakmai pályafutása során hosszú időn keresztül hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, és fiatalkorúak szakmai képzését, az önálló életre való felkészítését  végezte. Az itt megtapasztalt nehézségek, sokszor kilátástalan élethelyzetek megoldásának támogatására, a fogyatékos gyermekek rehabilitációjának, és életkezdésük megkönnyítése érdekében alternatív finanszírozási  lehetőséget keresve döntött az alapítvány életrehívása mellett, mely elsődlegesen a kézműves mesterségek megismerése, elsajátítása révén kíván önálló lehetőséget biztosítani a gyermekek számára.

Fontosnak tartotta a természetes anyagok használatát, és mindezeknek, a természetben való fellehetőségének, és felhasználásának az elsajátítását. A természetes közegben törtnő oktató nevelő munka számára jó terepnek mutatkozott szülőfaluja, Jászfényszaru, mely már rendelkezik kellő infrastruktúrával, ugyanakkor a természet közelsége folyó, erdő, mező, halastavak, mellett a népi hagyományok is még élénken élnek a településen.

Alapítványunk fontosnak tartja az épített, és az öröklött természet megóvását, és az ezzel kapcsolatos tevékenységeket – mint a természetjárás, környezetünk megóvása a szennyezésektől, védett növények és állatok élőhelyeinek feltérképezése, és megóvása, a vízbázisok védelme, stb - beépítését azokba a programokba, melyek segítségével az alapítvány céljait el kívánjuk érni az általunk támogatott közösségekben. Fontosnak tartjuk az egészséges, és a fogyatékos gyermekek közösségépítését, a tolerancia és az együttélés szabályainak elsajátítását az erre a célra szervezett programjaink alkalmával, melyek többnyire 1-2 hetes táborozás keretében valósulnak meg.

Az Alapítvány besorolási kategóriája: közhasznú szervezet.

Az Alapítvány által végzendő közhasznú tevékenység az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) pontja alapján:

  • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
  • gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
  • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
  • rehabilitációs foglalkoztatás
  • munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások
  • egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
  • kulturális örökség megóvása
  • természetvédelem, állatvédelem
  • környezetvédelem.


Szervezeti felépítés

Alapító: Farkas Klára

A kuratórium elnöke: Borsós Attila

A kuratórium tagjai: Farkas Klára és Ármosné Majer Anna

Linkek:

- Alapító okirat
- Szervezeti és Működési Szabályzat

Az Alapítvány székhelye: 5126 Jászfényszaru, Madách u. 32.
A bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: Kny. 63. 144/2003/2., 2003. 09. 03.
A közhasznúsági végzés száma, kelte: ua.
Az Alapítvány adóigazgatási száma: 18839760-1-16

 

Képgalériák

 

Képgaléria